04. 04. 2023

To nam namreč sporočajo rezultati uporabe Tourbit Digital Readiness Index (DRI).

Konec julija lani je bil pod okriljem projekta Tourbit uradno objavljen omenjeni indeks digitalne pripravljenosti (DRI). DRI je zgrajen na Arcturjevem digitalnem orodju Automated Assesment tool (AAT) in je v sklopu projekta predan v brezplačno uporabo. Orodje ocenjuje digitalno zrelost podjetij v turističnem sektorju na različnih področjih in daje priporočila za spodbujanje implementacije digitalizacije v podjetjih.

Do konca novembra lani se je na DRI zanašalo že 62 evropskih turističnih podjetij in približno 40 % MSP v turizmu, ki so s pomočjo DRI ocenili svoje stanje digitalizacije. Ker je veliko podjetij še popolnih začetnikov, prav tu v pomoč nastopi Tourbit Digital Acceleration Program!

TOURBIT JAVNI POZIV – PRILOŽNOST ZA VSA TURISTIČNA MSP

Z januarjem letos namerava program Tourbit Digital Acceleration Program v naslednjih desetih mesecih podpreti več kot 60 MSP v turizmu pri njihovem procesu digitalne preobrazbe. S predstavitvijo svojega projekta digitalne transformacije bodo turistična MSP iz Slovenije, Katalonije in Francije imela možnost pridobiti sredstva v višini do največ 8.000 EUR, podjetja iz Bruslja, Laponske in Islandije pa do največ 9.000 EUR ter digitalizacijo uresničiti s podporo mentorja/strokovnjaka in dostopa do mednarodne mreže.

In kako točno lahko pridejo podjetja do razvoja projektov digitalizacije po meri prek Tourbita?

S poznavanjem in izboljšanjem stopnje digitalizacije vašega podjetja z uporabo orodja DRI. Opraviti oceno digitalne zrelosti pomeni odpreti priložnost za sodelovanje v številnih prihajajočih projektnih dejavnostih.

 Mednarodni projekt Tourbit (Fostering digitalisation of European tourism SMEs) ponuja MSP v turističnem sektorju priložnost za pridobitev dodatnih znanj na področju implementacije digitalnih rešitev v svoje poslovanje. Arctur, pobudnik Turizma 4.0, je del vseevropskega konzorcija Tourbit, ki razume, da digitalizacija predstavlja številne izzive za MSP v turizmu.

Orodje DRI bo na voljo tudi v sklopu storitev, ki bodo ponujene pod okriljem DIGI-SI.