DIGI-SI je projekt, namenjen pospeševanju digitalne preobrazbe gospodarstva in javnega sektorja. Z ekipo 300+ najboljših slovenskih raziskovalcev in 30+ strokovnjakov za digitalno preobrazbo želimo prispevati k digitalizaciji Slovenije na področju javne uprave in v panogah kmetijstva, proizvodnje, turizma in zdravja.

V okviru projekta nudimo

Partnerji DIGI-SI

  • Univerza v Mariboru (koordinator)

  • Institut Jožef Stefan

  • ARCTUR

  • Tehnološki park Ljubljana

  • Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije

  • ITC – Inovacijsko tehnološki grozd Murska Sobota

  • TCS – Zavod-Center slovenskega orodjarskega grozda Celje.