14. 03. 2024

Slovenski podjetniški sklad s Produktom P2 spodbuja mlada inovativno naravnana podjetja k realizaciji njihovih razvojnih potencialov. Prednostno se osredotoča na področja, skladna z načeli podnebne nevtralnosti, krožnega gospodarstva in strategijo pametne specializacije (S5).

Predmet produkta je sofinanciranje (subvencija) zagona inovativno naravnanih podjetij, razvoja MVP (minimalno sprejemljiv produkt/minimum viable product) in lansiranje tržnih produktov na trg. Višina subvencije je 72.000 EUR, s 100-procentnim kritjem upravičenih stroškov. Izplačilo se bo izvedlo v treh tranšah, v obdobju dveh in pol let.

Produkt P2 je namenjen podjetjem, ki imajo produkt v fazi razvoja, zaželeno prototipa, so pa produkt ali storitev morda že validirali pri zgodnjih uporabnikih in imajo jasno idejo, kako bodo izdelali rešitev in jo popeljali na trg.

Pomembne novosti v 2024:

  • Rešitev mora biti skladna vsaj z enim prednostnim področjem slovenske strategije trajnostne pametne specializacije (S5)
  • točke na razpisu prinaša udeležba na startup treningu
  • Višja subvencija na podjetje
  • Namesto 40 podjetij se podpre 30 podjetij, 16 podjetij iz Vhodne in 14 podjetij iz Zahodne kohezijske regije
  • Na razpis se lahko prijavijo samo družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) in ne več tudi samostojni podjetniki in zadruge

Prijave so odprte do 29. 3. 2024.

VEČ INFORMACIJ