ROK ZA PRIJAVO NA RAZPIS: 12/05/2023
VIŠINA SOFINANCIRANJA: 200.000 €

Raziskovalno-razvojni predstavitveni projekti so namenjni zagonskim in MSPjem.

Demonstracijski projekti bodo odgovorili na enega od desetih izzivov EARASHI in obravnavali celotno področje uporabe EARASHI:

 • podpirati industrijo pri uvajanju naprednih digitalnih okoljsko odgovornih tehnologij (zlasti umetne inteligence, podatkov in robotike);
 • podpirati delavce pri njihovih vsakodnevnih dejavnostih in izboljšati njihove delovne pogoje (varnost, zdravje in dobro počutje), kar vodi k povečanju produktivnosti;
 • sprejeti pristop, osredotočen na delavce, z upoštevanjem dobrega počutja in zdravja delavcev pri delu (npr. kostno-mišična obolenja in stres), metodologije oblikovalskega razmišljanja proizvodnih strojev, sprejemanja delavcev in etike.

Odobreni projekti naj bi vplivali na:

 • zmanjšanje števila delavcev, ki zaznavajo stres pri delu / števila nezgod pri delu / števila delavcev, ki že trpijo zaradi kostno-mišičnih obolenj;
 • povečanje števila uporabnikov sistema ROS (ROS=Robot Operating System);
 • povečanje zaupanja v umetno inteligenco, podatke in robotiko;
 • nadgradnjo in prenovo strojev;
 • uvajanje pristopa ekološkega načrtovanja;
 • standardizirane, enostavne in nenevarne postopke, ki bodo krajši in cenejši.

Imeti morajo tržni potencial in bodo kot rezultat projekta prišli na trg.

Projekt mora:

 • pedlagati mikrokonzorcij najmanj 1 neodvisne pravne osebe (največ 2), vključno z izključno zagonskimi podjetji ali MSP, s sedežem v državah članicah Evropske unije in njenih čezmorskih državah in ozemljih (ČDO) ter pridruženih državah programa Horizon Europe;
 • vključevati partnerja EARASHI iz sklopa gradbenih blokov, izbranega iz portfelja gradbenih blokov
 • obravnavati enega od izzivov EARASHI