ROK ZA PRIJAVO NA RAZPIS: 22/03/2023
VIŠINA SOFINANCIRANJA: do 120.000 EUR (do 60.000 EUR na MSP)

AMULET, Advanced Material and Manufacturing Technologies United for Lightweight je inovacijski projekt H2020, ki ga financira EU in se nanaša na nove industrijske vrednostne verige s ciljem prispevati k zmanjšanju emisij CO2 in učinkoviti rabi virov v EU s krepitvijo vloge MSP.

Razpis išče MSP za razvoj lahkih materialov za avtomobilski, vesoljski in aeronavtični sektor, energetiko in gradbeništvo, in sicer, mikro konzorcij najmanj 2 in največ 3 pravnih oseb, ki vključuje izključno MSP.

Predlagane aktivnosti naj obravnavajo razvoj in izvajanje predstavitvenih dejavnosti v zvezi s tehnologijo in sistemom, ki se uporablja za natanko enega od odprtih izzivov, javno objavljenih s tem odprtim razpisom, ki prihajajo iz ene od treh vrst lahkih materialov (kompoziti na osnovi polimerov, kompoziti s keramično matriko in zlitine lahkih kovin) za štiri sektorje: avtomobilski, vesoljski in aeronavtični, energetika ter gradbeništvo.

Prednosti: samovzdržen poslovni okvir in nove tržne priložnosti; financiranje do 26 projektov v fazi študije izvedljivosti; finančna podpora za do 7 projektov v predstavitveni in nadaljnji fazi; stalna podpora pri tehničnih in poslovnih temah prek izobraževalnih gradiv.

Vodnik za prijavitelje

Prijava

Rok za prijavo: 22. marec 2023.