02. 11. 2023

V Mariboru se je prejšnji teden uspešno zaključil mednarodni dogodek SEEMEET 2023. Letošnjega osmega poslovnega srečanja se je udeležilo več kot 120 udeležencev iz 13 držav, ki so opravili več kot 250 vnaprej dogovorjenih poslovnih sestankov ter številne neformalne. Udeleženci odhajajo zadovoljni, pozdravljajo sam koncept dogodka, saj po njihovem mnenju kratki, strnjeni poslovni pogovori z več potencialnimi poslovnimi partnerji na enem mestu podjetjem prihranijo veliko časa in energije, pa tudi denarja. Tudi drugi dan poslovnega srečanja, ki je letos potekal v luči prepoznavanja sinergij med zelenimi, trajnostnimi rešitvami in digitalnimi tehnologijami, je minil v znamenju zanimivih tematskih predavanj, okrogle mize in številnih diskusij ter individualnih srečanj in mreženja med udeleženci.

V sodobnem času se mnoga slovenska podjetja sprašujejo o smotrnosti in uporabi superračunalništva in umetne inteligence (AI) v svojem poslovanju. Vprašanje ni le, ali so podjetja za to pripravljena, temveč tudi, kako in kje takšne tehnologije implementirati in pridobiti.

Organizacije, kot so EDIH-i, vključno z Univerzo v Mariboru in podjetjem Arctur, se zavzemajo za zapolnitev te vrzeli, s ponujanjem dostopa do visoko zmogljivih računalnikov (HPC) in izobraževanjem podjetij o njihovih potencialnih prednostih. Za podjetja so na voljo različni izobraževalni programi, kot so demistifikacijski seminarji, kjer podjetja lahko spoznajo možnosti, ki jih superračunalništvo prinaša. Po začetnem izobraževanju imajo podjetja priložnost za testiranje te tehnologije v laboratorijih, kjer jih strokovnjaki usmerjajo skozi uporabo.

Arctur je razvil samoocenitveno orodje, ki podjetjem omogoča, da prepoznajo svoj potencial za uporabo superračunalništva. Skozi ta postopek samoocenitve se podjetjem odprejo nove perspektive in spoznajo možnosti, ki so bile prej neznane. Ko podjetje prepozna svoj potencial, lahko preide na naslednji korak, kot je investiranje v lasten HPC ali iskanje zunanjih partnerjev, ki bi jim lahko zagotovili potrebne vire, če teh ne morejo pridobiti sami.

V teoriji so skoraj vsi sektorji primerni za uporabo HPC ali AI. Vendar se potreba po teh tehnologijah hitreje kaže v sektorjih, kot so proizvodnja, kjer je možno simulirati digitalne dvojčke ali matematične modele. Kljub temu se te tehnologije uspešno uporabljajo tudi v drugih sektorjih, kot so turizem in zdravstvo. Za podjetja, ki so tesno povezana s trgom, zlasti v proizvodnem sektorju, je ključnega pomena, da ostanejo v koraku s tehnološkim razvojem in sprejemajo nove tehnologije, da jih konkurenca ne bi prehitela. V zaključku je jasno, da je uporaba superračunalništva in AI ne le možnost, ampak v nekaterih panogah že nujnost za uspešno in konkurenčno poslovanje. Ključna je pravočasna informiranost, izobraževanje in prepoznavanje lastnega potenciala za uporabo teh naprednih tehnologij.

V okviru okrogle mize je sledila predstavitev podjetja AformX, ki ga vodi direktor Sašo Knez. Podjetje AformX se intenzivno zanaša na visoko zmogljivo računalništvo (HPC) v svojem poslovanju. Za AformX je HPC ne le dodatna oprema, ampak ključni element, brez katerega podjetje ne more delovati učinkovito. Direktor Knez je superračunalništvo opisal kot “steroid”, ki znatno pospešuje razvojne procese znotraj podjetja. Ponudaril je, da lahko podjetja pri svojem razvoju oziroma implementacije naprednih tehnologij sledijo enemu od treh modelov:

  1. Osnovni proces: tu se uporabljajo že obstoječa orodja, ki so nato implementirana v HPC okolje.
  2. Uporaba podpornih okolij: ta model je namenjen za podjetja, ki se spopadajo z neznanimi izzivi ali pa širijo svoje storitve. AformX za začetno testiranje uporablja podporna okolja, kot je Univerza v Mariboru, ki podjetjem nudi potrebno podporo pri uvajanju HPC v njihove procese.
  3. Uporaba odprtokodnih programov: ta model je posebej privlačen za manjša podjetja, saj jim omogoča uporabo HPC brez potrebe po dragih nakupih programske opreme in licenc.

Skupaj vzeto, predstavitev podjetja AformX ponazarja, kako lahko podjetja različnih velikosti učinkovito vključujejo HPC v svoje poslovne in razvojne procese, s čimer povečujejo svojo konkurenčnost in inovativnost. Na temo ozaveščanja in ponudbe superračunalništva v Sloveniji, Sašo Knez izpostavlja ključno vlogo podpornih okolij, kot je EDIH DIGI-SI. Ta okolja imajo osrednjo nalogo v dvigovanju zavedanja o obstoju in koristih superračunalništva za podjetja. Vendar pa Knez poudarja, da ni dovolj samo obveščanje podjetij o teh možnostih. Podporna okolja morajo biti tista, ki aktivno pristopijo k podjetjem in jim predstavijo tehnologijo, saj podjetja pogosto zaradi pomanjkanja časa in resursov samoiniciativno ne raziskujejo novih tehnoloških priložnosti.