Partner: ITC – Inovacijsko tehnološki grozd Murska Sobota

Zelena točka Trans je distribucijski center, ki vodi kratko dobavno verigo z zelenjavo, sadjem in drugimi lokalnimi proizvodi. Podjetje je bilo ustanovljeno leta 2018 z namenom povezovanja lokalnih kmetov s končnimi potrošniki ter jim ponuditi lokalno, svežo in zdravo hrano. Kratka veriga preskrbe s hrano vključuje več kot 70 lokalnih kmetov, pridelovalcev hrane in zadrug, ki pokrivajo proces pridelave v rastlinjakih in na prostem, z logistiko iz lastnega distribucijskega centra in različnimi načini prodaje, kot je npr. javne ustanove (šole, vrtci, domovi za ostarele, …), zasebne ustanove (restavracije, zdravilišča, …), lastna maloprodaja in spletna trgovina – ZELENA TOČKA. ZELENA TOČKA kot kratka veriga preskrbe s hrano nenehno uvaja inovativne poslovne modele in tehnologije ter poskuša povečati delež lokalne in varne hrane na krožnikih končnih kupcev. Pri tem je zelo aktivna pri ozaveščanju o pomenu lokalnih pridelovalcev hrane ter varne, zdrave in lokalne hrane.

Zelena točka je prek Digitalnega inovacijskega stičišča DIH Agrifood vključena v proces digitalne preobrazbe. Vpeljujejo tehnologijo veriženja blokov, ki omogoča sledenje pridelkom od njive do mize porabnika. Tako za vsak kos zelenjave/sadja vemo, kje in kdo ga je pridelal. S tem uporabnik dobi največje možno jamstvo, da je kupil varno pridelano zelenjavo iz bližine.

Da bi zagotovili preglednost, sledljivost in zaupanje lokalne pridelave hrane, tehnologija veriženja blokov (BC) predstavlja naravno tehnologijo, ki se prilega tako imenovani kratki verigi preskrbe s hrano. Vsak deležnik v verigi (razen potrošnika) je opremljen z digitalno identiteto, povezano z BC, pri čemer je vsak postanek v verigi obravnavan s transakcijo BC, ki jo digitalno podpiše registriran in preverjen deležnik same verige (npr. proizvajalec, dostavna služba itd.). Vsaka transakcija BC obravnava osnovne podatke, povezane s BC (tj. časovni žig, digitalna identiteta, podpis), kot tudi podatke povezane s produkti (tj. vrsta, regija žetve, datum žetve itd.) in informacije, povezane z logistiko (tj. številko LOT-a, vrsta itd.). Predlagani sistem omogoča tudi shranjevanje digitalnih dokazov (tj. fotografij setve, rasti in žetve ali dostave itd.). Na koncu so vsi ti podatki na voljo kupcu, ki s pomočjo skeniranja QR kode pride do dodatnih podatkov o samem produktu.

Zelena Točka Trans, z.o.o.

Sam proces vpeljave sledljivosti je dolgotrajen in težak, saj se ne gre samo za razvoj nove tehnologije ampak tudi za sam proces implementacije, ki vključuje tako kmete na eni strani, kot tudi kupce na drugi. Zaradi tega lahko povemo, da je proces vpeljave take tehnologije večplastni, saj vključuje tako tehnološke kot sociološke aspekte. Pri tem procesu so nam zaposleni ITC in DIH AGRIFOOD partnerji nudili izjemno podporo. ITC nam je pomagal predvsem pri socioloških aspektih, kako vključiti kmete v sam proces in pa kako pričeti s prepričevanjem kupcev, da jim tehnologija lahko pomaga pri dodatnih informacijah. DIH AGRIFOOD partnerji pa so nam pomagali pri vpeljavi tako tehnologije kot novega procesa znotraj dobavne verige. Hkrati smo s strani ITC-ja vključeni tudi v različne projekte, s čimer smo pridobili tudi delno financiranje za vpeljavo takega procesa. -Andrej Vučkič, vodja poslovanja