Partner: Arctur

Projekt Demo pilot Turizem 4.0 (TRL 7-9), v katerem so se prvič med seboj strukturirano povezala visokotehnološka podjetja in turistično gospodarstvo, je bil naslednik največjega raziskovalno-razvojnega projekta s področja turizma v zgodovini Slovenije, imenovanega Turizem 4.0 TRL 3-6.

Podjetje Arctur je bilo nosilec projekta in vodja močnega konzorcija 14 partnerjev, katerega namen je bil, da ob vzajemnem sodelovanju prepozna in poenoti razpršene ideje, izkušnje, znanja in ekspertizo ter tako doseže izjemno aplikacijo tehnologij industrije 4.0 na področju slovenskega turizma in vzpostavi posebno demonstracijsko turistično infrastrukturo Turizem 4.0 Living Lab.

Projekt je potekal v zahtevnem času epidemije COVID-19, katera je še posebej prizadela sektor turizma, zato so projektni partnerji svoje znanje in veščine uporabili za razvoj sklopa Turizem 4.0 tehnoloških rešitev. Inovacija Pametno parkirišče za avtodome 4.0 je leta 2021 prejela tudi zlato plaketo za najboljšo inovacijo GZS Severna Primorska.

Skozi projekt Demo pilot Turizem 4.0 so sodelujoči pomembno spodbudili zvišanje dodane vrednosti slovenskega turizma. V okviru projekta je bilo razviti kar 22 novih Turizem 4.0 tehnoloških rešitev, 3 Turizem 4.0 poslovni modeli, vključenih je bilo 204 Turizem 4.0 deležnikov in 233,313 aktivnih Turizem 4.0 turistov. Vse navedeno je s ponosom predstavljeno v knjižici Demo Pilot Turizem 4.0.

 

“Lokalni prebivalci si namreč želijo sodobnih turistov, ki bodo s svojim ravnanjem prispevali k pozitivnim učinkom turizma na lokalno okolje in ne bodo kratili njihovega zadovoljstva. Samo tako je lahko turizem zares trajnosten. To je bilo tudi glavno vodilo projekta Demo pilot Turizem 4.0 TRL 7-9, v katerem so se prvič med seboj strukturirano povezala visokotehnološka podjetja in turistično gospodarstvo. Z veliko strastjo smo se lotili sprememb, inoviranja in kreiranja novih rešitev – aplikacije, storitve, usposabljanja, poslovni načrti, ki gradijo turizem prihodnosti. Potrebni so bili odločni koraki in predvsem pripravljenost partnerjev v projektu, da spremenijo dosedanje vzorce dela. Kar nam je v zadnjih treh letih, kljub dramatičnim izzivom, v veliki meri tudi uspelo. Na Arcturju smo ponosni, da smo del tega konzorcija, ki je zaoral ledino v turističnem sektorju. Partnerji smo z uporabo digitalnih tehnologij posodobili svoje produkte in procese dela. Naš dolgoročen cilj pa je seveda povečanje zadovoljstva zaposlenih v turizmu in uporabnikov, turistov, kar bo pričakovano rezultiralo tudi v doseganju višjega tržnega deleža, preboju slovenskega znanja na tuje trge in visoko ekonomsko rast.” Tomi Ilijaš, ustanovitelj in direktor podjetja Arctur

Demo_piloti_web

SPIRIT Slovenija, javna agencija

“Zavedamo se, da so v današnjem času gospodarstvo, turizem, izobraževanje, znanost in kultura področja, ki so medsebojno odvisna. Prebojne so le tiste rešitve, v katerih so omenjena področja tesno prepletena in kot takšno smo prepoznali tudi ta projekt. Demo pilot Turizem 4.0 je več kot prebojna rešitev – je velika inspiracija za nadaljnje sodelovanje, inovativnost in razvoj v turističnem sektorju tako na domačem, kakor tudi tujih trgih.” -Rok Capl, v. d. direktorja SPIRIT Slovenija, javna agencija