13. 12. 2023

Praznovanje obletnice ustanovitve DIH AGRIFOOD se je izkazalo za poučen in privlačen dogodek, ki je osvetlil ključno vlogo digitalne transformacije v agroživilskem sektorju. Srečanje, ki ga je gostila kmetija Puhan in ga je moderirala Darja Kukovič (ITC MS), je združila cenjene goste, deležnike, strokovnjake iz industrije in ključne sodelavce, ki so bili ključnega pomena na izjemni poti DIH AGRIFOOD-a.

Poudarki dogodka:

Otvoritveni nagovor

Dogodek se je začel z otvoritvenim nagovorom Denisa Topolnika, ki je poudaril pomen digitalnih inovacij v kmetijstvu in proizvodnji hrane. Kasneje je Daniel Copot orisal evolucijo DIH AGRIFOOD  in poudaril ključno vlogo DIH AGRIFOOD pri premoščanju digitalne vrzeli v slovenskem agroživilstvu in njegovem usklajevanju s cilji Evropskega zelenega dogovora in skupne kmetijske politike.

Pronicljive predstavitve

V celotnem dogodku je bila izvedena vrsta pronicljivih predstavitev, ki so udeležencem zagotovile celovito razumevanje izzivov, priložnosti in dosežkov v digitalni transformaciji. Udeleženci so med seboj delili zgodbe o uspehu, študije primerov in inovativne pristope, ki jih izvaja DIH AGRIFOOD, s čimer so poudarili svojo zavezanost spodbujanju tehnološkega napredka v industriji.

Predstavitev inovacij

Praznovanje obletnice je služilo kot platforma za predstavitev najsodobnejših tehnologij in digitalnih rešitev, prilagojenih kmetijstvu in proizvodnji hrane. Udeleženci so imeli priložnost videti predstavitve tehnoloških inovacij, ki obetajo revolucijo v sektorju.

Interaktivne seje in mreženje

Dogodek je vključeval interaktivne debate in priložnosti za mreženje, kar je omogočilo privlačne razprave med deležniki, ponudniki rešitev, proizvajalci hrane, kmeti, združenji kmetov in akademskim krogom. Te interakcije so spodbudile sodelovanje, izmenjavo idej in raziskovanje potencialnih partnerstev za nadaljnje spodbujanje digitalne transformacije.

Prihodnji načrti in zaveze

Dogodek je dosegel vrhunec z v prihodnost usmerjeno vizijo, ki jo je zaznamovala ustanovitev DIH AGRIFOOD Data Space (DADS), ki bo revolucionarno vplival na skupen višji cilj – transformacijo prehranskih sistemov. Ustanovno listino sta podpisala Inovacijsko tehnološki grozd Murska Sobota in KGZS – Zavod Murska Sobota. DIH AGRIFOOD pod okriljem EDIH DIGI-SI je tako zarisal prihodnje načrte, strategije in zaveze za napredek digitalizacije v kmetijstvu.

Zaključek

Praznovanje obletnice ustanovitve DIH AGRIFOOD je bilo izjemen uspeh, ki je odmeval z občutkom skupne odločenosti, da izkoristijo moč digitalizacije za trajnostne in učinkovite kmetijske prakse. Dogodek ni le proslavil preteklih dosežkov, ampak je tudi postavil temelje za sodelovanje in tehnološko usmerjeno prihodnost v agroživilskem sektorju. Otipljivo navdušenje, pronicljive razprave in predanost, prikazani med dogodkom, so poudarili pomen vloge DIGI-SI kot katalizatorja digitalnih inovacij. Ko so udeleženci odšli, so s seboj odnesli prenovljen občutek namena in okrepljeno zavezanost pospeševanju digitalne preobrazbe kmetijstva in proizvodnje hrane.