ROK ZA PRIJAVO NA RAZPIS: 19/04/2023
VIŠINA SOFINANCIRANJA: 8.000–9.000 EUR

Javni razpis za zbiranje predlogov (Call for proposals) je bil objavljen v okviru programa Tourbit Digital Acceleration Program, katerega namen je v 10 mesecih podpreti več kot 60 turističnih malih in srednje velikih podjetij (MSP) v procesu digitalne transformacije in povečati njihovo zmogljivost za sprejemanje digitalnih in inovativnih rešitev.

Turistična MSP bodo s predstavitvijo svojega projekta digitalne transformacije imela možnost pridobiti finančna sredstva in ga ob podpori mentorja/strokovnjaka/ponudnika storitev izvesti ter pridobiti dostop do mednarodne mreže.

Namen tega razpisa je izbrati inovativne projekte digitalizacije, ki jih predlagajo turistična MSP, in jim zagotoviti neposredno finančno podporo v okviru programa Tourbit Digital Acceleration Programme.

V kolikor bo podjetje izbrano, bo prejelo nepovratna sredstva v višini 8.000–9.000 EUR za izvedbo projekta digitalizacije v podjetju. Sredstva morajo biti uporabljena za financiranje podpore ponudnikov storitev, kot so mentorji, svetovalci in/ali ponudniki tehnologije/inovacij.

Sodelovanje v programu je popolnoma brezplačno.

Rok za prijavo: 19. april – 17:00