ROK ZA PRIJAVO NA RAZPIS: 13/04/2023
VIŠINA SOFINANCIRANJA: 60 000 EUR/ 120 000 EUR

Podeželje predstavlja pretežno polovico Evrope in predstavlja okoli 20 % prebivalstva. Vendar pa jih je večina tudi med regijami z omejenimi možnostmi v EU, saj imajo BDP na prebivalca precej pod evropskim povprečjem.

Nižji dohodki in manj možnosti, vse manjše in starejše prebivalstvo, slab dostop do zdravstvene oskrbe in izobraževanja: to je stereotipna slika evropskega podeželja.

V tem kontekstu bo dRural vnesel nove priložnosti za razvoj evropskih podeželskih območij in skupnosti. Namen projekta je sorazvoj in vzpostavitev digitalnega trga storitev za ljudi, ki živijo na teh območjih, hkrati pa ustvarjanje delovnih mest in priložnosti za gospodarsko rast in izboljšanje kakovosti življenja

PRIČAKOVANI VPLIVI

Izboljšati kakovost življenja na podeželju z digitalno preobrazbo pri zagotavljanju storitev.

 

Ta učinek dosežete z naslednjimi dejanji:

  • Potrdite trg storitev s povečanjem medsektorskih aplikacij in storitev
  • Pokažite prednosti izmenjave podatkov med platformami iz različnih sektorjev
  • Prikaz in predstavitev interoperabilnosti sektorskih platform
  • Raziščite in potrdite nove industrijske in poslovne procese ter inovativne poslovne modele v pilotih

• Premostiti digitalni razkorak med podeželskimi in mestnimi območji z razvojem potenciala, ki ga ponujata povezljivost in digitalizacija podeželja.