Testirajte s Farm Manager

1,000.00 + DDV

Sistem za poslovno odločanje na kmetijah na osnovi tehnično napredne e-storitve. Je sodobna nadgradnja Kataloga kalkulacij v tiskani verziji.

Opis

Napredno orodje Farm Manager je sistem za poslovno odločanje na kmetijah na osnovi tehnično napredne e-storitve. Je sodobna nadgradnja Kataloga kalkulacij v tiskani verziji, ki je že vse od leta 1995 nepogrešljiv pripomoček za načrtovanje poslovanja na kmetijah za različne namene ter ga že uporabljajo tudi kmetijski svetovalci. Sistem uporabnikom omogoča pregled obstoječih kalkulacij in izdelavo načrtov kmetijske proizvodnje na ravni kmetijskih gospodarstev ter s tem doseganje boljših ekonomskih kazalcev same pridelave.

Dodatne informacije

Šifra storitve

TBI1G

Tip organizacije

Javna organizacija, Malo podjetje, Mikro podjetje, Srednje podjetje, Vsi tipi organizacije – polna cena

Regija

Vzhodna kohezijska regija, Zahodna kohezijska regija

Partner

ITC – Inovacijsko tehnološki grozd Murska Sobota

Financiranje

Pomoč deminimis: Izbrana storitev je subvencionirana v deležu 25% polne cene storitve skladno s shemo državne pomoči "deminimis".