Z izpolnitvijo vprašalnika boste izvedeli, kakšen je nivo vaših digitalnih veščin in kako jih še izboljšati.

Vprašalnik vsebuje naslednja področja oziroma kompetence: informacijska in podatkovna pismenost, komunikacija in sodelovanje, ustvarjanje digitalnih vsebin, varnost, reševanje problemov.