HPC4SME AAT je orodje za samoocenjevanje, ki ponudi MSP-jem priložnost, da odkrijejo, ali je organizacija pripravljena na uporabo superračunalništva in umetne inteligence ter pridobi dragocena priporočila, kako začeti na poti k inovacijam.  

Strokovna podpora, ki jo zagotavlja Nacionalni kompetenčni center SLING: izkoristite brezplačne storitve, kot so: svetovanja, usposabljanja, izobraževanja, razvoj in testiranje idej ter prototipov, uporaba superračunalniške infrastrukture, pomoč pri pridobivanju finančnih sredstev in vključevanje v R&D projekte.