Partner: DIHS – Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije

Danes je sledljivost vina do vinograda (v skladu s konceptom od kmetije do vilic) zaželena in pogosto obravnavana tema v vinski industriji iz dveh razlogov: za kakovostno vino kot vrhunski proizvod imajo takšne informacije vrednost pri trženju in prodaji vina, poleg tega pa lahko resnična sledljivost pogojev pridelave vina in opravljenih dejavnosti znatno vpliva na varnost in kakovost vina.

Koncept zagotavljanja popolnih podatkov o vinogradu in sledljivosti od vinograda do steklenice se trenutno uporablja za zelo omejeno število vin, ki jih najdemo na policah, saj ga je z današnjimi rešitvami informacijske tehnologije mogoče v veliki meri izvajati le pri enotirnih proizvajalcih vina, ki uporabljajo en informacijski sistem ali majhno število tesno povezanih informacijskih sistemov za vse stopnje proizvodnje: od pridelave grozdja do predelave v kleti, stekleničenja in distribucije ter prodaje.

Zlasti pridelava grozdja v Evropi, je danes zelo razdrobljena in deluje kot sodelovanje več subjektov (pridelovalec, svetovalec, vinska klet, tržno podjetje, distributerji), da bi končni izdelek, vino, prišel na tržne police. V tako razdrobljeni vrednostni verigi je izmenjava podatkov zaradi sledljivosti, ki se lahko uporabljajo za varnost hrane, trženje ali izboljšanje kakovosti, precej težja in se danes skoraj nikoli ne uporablja v okolju z več akterji.

V teh večdeležniških vrednostnih verigah je zaupanje med vinogradom in vinsko kletjo izjemno pomembno z

  • vidika varnosti hrane in
  • vidika zagotavljanja informacij o geografskem poreklu, ki jih lahko vinska klet uporabi za optimizacijo kakovosti vina z ustreznim postopkom pridelave vina in posledično za dvig vrednosti končnega proizvoda – vina.

IZID

Cilj je zagotoviti zaupanja vredno in nadzorovano izmenjavo podatkov z uporabo digitalnega dvojnika vinogradniških območij z uporabo iShare, ki zagotavlja mehanizme za nadzor identitete in dostopa. Projekt se izvaja v 4 organizacijah iz 3 držav: vinogradnik (JoJo’s Vineyard, Chiltern Hills Farm) bo lahko sam odločil, katere podatke iz programske opreme za upravljanje vinogradov, eVineyard) želi deliti s kletjo, ki ji dobavlja grozdje (Langham Wine), s svetovalcem, ki mu svetuje glede pridelave grozdja (Vinescapes), in s podjetjem za trženje (Digital Stories), ki jim pomaga tržiti trajnostno pridelano vino.

Integracije in komponente programske rešitve bodo vsem deležnikom omogočile dostop do ustreznih, varovanih in prostovoljno deljenih podatkov iz vinograda: pa naj bo to potrošnik vina, osebje kleti, svetovalec, marketinško podjetje, ali kateri koli drugi deležnik v vrednostni verigi.

Več o projektu si lahko preberete na tej POVEZAVI.

Elmibit d.o.o.

Z DIH Slovenije smo sodelovali pri izvedbi tehničnih aktivnosti v razvoju projekta, kot tudi pri načrtovanju ne-tehničnih aktivnosti. Ugotovili smo, da je podpora DIH Slovenija bila zelo koristna za projekt in je bila zelo dobrodošla. Upamo, da je tudi DIH Slovenija skozi sodelovanje v projektu pridobila dodano vrednost. -Matic Šerc, direktor