11. 08. 2023

DADS (DIH AGRIFOOD Data Space) je federalno organizirana in zgrajena sodobna platforma za deljenje podatkov, kjer se na podlagi vnaprej znanih politik in pravil, ki jih definira model upravljanja s podatki, delijo podatki iz Agrifood sektorja. Model upravljanja s podatki temelji na etičnih načelih in vodilih, ki jih usmerja Evropska komisija. Ta načela zagotavljajo popolno suverenost lastnikov podatkov nad svojimi podatki in transparentnost delovanja in toka podatkov med vsemi deležniki v podatkovnem prostoru.

Ekipa v ITC razvija in testira Consent Management Platform. Platforma je spletna aplikacija, ki bo del DADS-a, kjer lastniki podatkov definirajo pogoje uporabe svojih podatkov in tako uveljavljajo svojo suverenost nad podatki (data sovereignity). Vsi ostali tehnološki gradniki, ki so potrebni da bo data space kot spletna platforma lansiran, so v zadnjih fazah razvoja. Lansiranje in predstavitev platforme širši javnosti je predvideno v začetku leta 2024. V zadnjih fazah razvoja je tudi DIH AGRIFOOD Data space Rulebook, ki predstavlja osnovo za formalizacijo odnosov in relacij med deležniki v podatkovnem prostoru.