Kvalificirajte digitalni prototip/sistem

6,200.00 + DDV

Ocenite in kvalificirajte prototipe sistemov v uporabniških okoljih.

Opis

Ocenite in kvalificirajte prototipe sistemov v uporabniških okoljih.

Dodatne informacije

Šifra storitve

TBI4B

Tip organizacije

Javna organizacija, Malo podjetje, Mikro podjetje, Srednje podjetje, Vsi tipi organizacije – polna cena

Regija

Vzhodna kohezijska regija, Zahodna kohezijska regija

Partner

Arctur, IJS – Institut Jožef Stefan, UM – Univerza v Mariboru

Financiranje

Pomoč deminimis: Izbrana storitev je subvencionirana v deležu 25% polne cene storitve skladno s shemo državne pomoči "deminimis".