• Razvrsti

Rezultati 34
Tristan Pahor

Arctur

je vodja podatkovnega centra in ima izkušnje in kompetence pri zagotavljanju storitev (super)računalništva v oblaku, predvsem malim in srednje velikim podjetjem. Aktivno je sodeloval pri številnih mednarodnih R&D projektih in ima bogate izkušnje z vodenjem in koordinacijo projektov na področju HPC in industrije. Njegova glavna področja so poslovni modeli HPC (v oblaku), inoviranje ter prenos inovacij na trg.

Tomaž Zadravec

ITC

je izkušen vodja projektov, vodi mednarodne in nacionalne projekte (evropsko financirani projekti in komercialni projekti). Ima več kot 10 let izkušenj na področju razvoja, usposabljanja in svetovanja v IKT, turizmu in agroživilstvu. V preteklosti je sodeloval pri številnih projektih, ki so se ukvarjali s kratkimi verigami preskrbe s hrano in trženjem lokalnih proizvodov. S podporo zagonskim podjetjem, projektom in aplikacijam je podprl številne inovacije v trajnostnem turizmu in gastronomiji. Odlično pozna medsektorsko sodelovanje, kjer ima IKT horizontalno vlogo.

Tomaž Justin

IJS

je vodja za stike z industrijo v Pisarni za prenos tehnologije. Diplomiral je s področja mednarodne ekonomije in trgovine na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani in magistriral s področja poslovne administracije na Clemson University, Clemson, SC, ZDA. Tomaž ima široko strokovno znanje in izkušnje pri oblikovanju/izvajanju skrbnih pregledov in neodvisnih pregledov za ocenjevanje pripravljenosti MSP na digitalno transformacijo, vključno z intervjuji z deležniki in kartiranjem, analizo WIIFM (»what is in it for me?«) in WAMI (what is against my interests?«), tabelo deležnikov, pozicioniranjem in razvrstitvijo; popisom obstoječega premoženja; pregledom poslovnih ciljev; analizo KPI za sredstva; oceno sredstev s seznama: popisom sredstev, oceno sredstev in njihovo preslikavo v digitalni ekosistem podjetja ter vizualizacijo; prenovo poslovnih procesov in izboljšanjem operativne učinkovitosti; prestrukturiranjem, preobratom in izboljšanjem uspešnosti – težavno podjetje v stiski.

Tanja Lucaj

DIHS

ima univerzitetno diplomo iz ekonomije, pridobljeno na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. S svojim znanjem s področja projektnega vodenja in ekonomije se je specializirala za digitalizacijo in digitalno preobrazbo, vključno z Industrijo 5.0 in digitalnimi kompetencami za MSP-je. Njeno strokovno področje zajema tudi koordinacijo projektov Evropske unije, kot so program Digitalna Evropa - EDIH, AI Regio, DIH World in različni programi Interreg. Z več kot 10 leti podjetniških izkušenj ima poglobljeno razumevanje potreb in vedenja MSP-jev. Sposobna je delati z različnimi digitalnimi rešitvami in jo priznavajo kot strokovnjakinjo pri razvoju komunikacijskih strategij. Zaradi svoje veščine komuniciranja je pogosto sodelujoča pri vzpostavljanju učinkovitih strategij komuniciranja.

Sarah Vidmar

UM

je strokovnjakinja za prenos tehnologij na Univerzi v Mariboru. Po pridobitvi naziva magistrica se je usmerila v komuniciranje in marketing. Zaslužna je za organizacijo različnih dogodkov in delavnic na temo digitalizacije ter za promocijo DIH UM in širjenje glasu o inovativnih tehnologijah in inventivnosti raziskovalcev Univerze v Mariboru.

Samo Eržen

Arctur

je višji raziskovalni inženir na Arcturju. Samo Eržen je strokovnjak na področjih analitike velikih podatkov in strojnega učenja, ima dolgoletne izkušnje s sodelovanjem v številnih mednarodnih R&D projektih za industrijo ter razvojem inovativnih poslovnih modelov.

Robert Blatnik

IJS

je zaposlen na IJS od leta 1991 kot referent za prenos tehnologij in raziskovalec. Magistriral je iz računalništva in telekomunikacij na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana. V zadnjih 23 letih je sodeloval pri številnih aplikativnih raziskovalnih in razvojnih projektih na področju digitalnega komuniciranja, osebne identifikacije in inteligentnih varnostnih sistemov v sodelovanju s slovenskimi in tujimi industrijskimi in raziskovalnimi partnerji, rezultat katerih je več sto uspešno nameščenih sistemov za končne uporabnike. V zadnjih 4 letih je odgovoren za spinout poslovni razvoj, tehnološke licence in vodenje mednarodnih projektov na področju tehnoloških inovacij, podjetništva in vrednotenja intelektualne lastnine.

Rebeka Žerovnik

TPLJ

je vodja DIH Healthday.si in izkušena podjetniška razvijalka, vodja projektov v Tehnološkem parku Ljubljana. Na področju grafičnega in tržnega komuniciranja deluje že sedem let, leta 2018 pa se je preusmerila v poslovni razvoj in družbene inovacije v zdravstvenem sektorju. Leta 2021 je soorganizirala program pospeševanja rasti Health.Tech.Growth za startupe v sektorjih zdravstva in dobrega počutja (matchmaking dogodki, mentorstvo o oblikovanju UX in digitalnem marketingu, možnosti financiranja). Je graditeljica skupnosti, ki spodbuja mednarodno sodelovanje s posamezniki, MSP in organizacijami za doseganje družbenega in okoljskega vpliva.

Milan Lazarević

TPLJ

je graditelj skupnosti v Tehnološkem parku Ljubljana in bivši tehnični direktor ABC pospeševalnika (največji zasebni in nagrajeni pospeševalnik v JV Evropi), v okviru katerega je nastalo več kot 600 startup dogodkov, partnerstva z več kot 250 VC in angelskimi vlagatelji, pospeševalnik je postal del 3 največjih evropskih in svetovnih združenj pospeševalnikov, pospešili in investirali so v več kot 100 start-upov ter jim skupaj pomagali zbrati več kot 30 milijonov evrov. Milan je bil del številnih različnih projektov, delavnic, zgodb o uspehu, hackathonov, mentorstev, itd. Milan ima tudi izkušnje z vodenjem lastnega podjetja in zagonom startupa (tržnica za nego starejših na domu).

Matevž Straus

Arctur

je vodja programa digitalizacije kulturne dediščine na Arcturju - Heritage+. Zadnjih 10 let deluje na stičišču dediščine in inovativnosti, vodil je več nagrajenih projektov inoviranja dediščine in je pobudnik nastanka HeritageLab, ki je leta 2018 prejel prvo nagrado na EU Social Innovation Competition. Matevž ima dolgoletne izkušnje z vodenjem nacionalnih in mednarodnih R&D projektov predvsem iz področja razvoja 3D modelov in inovativne predstavitve digitizacije kulturne dediščine s pomočjo web3 tehnologij.

Marko Teodorović

DIHS

pomočnik vodje projektov, je mlad strokovnjak, ki zaključuje zadnji letnik magistrskega študija prava (smer mednarodno pravo) na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je tudi diplomiral. Od aprila 2021 je del ekipe DIHS, kjer je njegovo področje predvsem pravno in projektno delo.

Marjeta Trobec

IJS

je magistrica mednarodnega poslovanja na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Od leta 2002 je zaposlena v Pisarni za prenos tehnologije na IJS kot strokovnjakinja za vodenje projektov in prenos tehnologij. Je operativna vodja projekta EIC & IRC Slovenija (Enterprise Europe Network Slovenia). Vsakodnevno sodeluje z raziskovalci in MSP, ki iščejo nove tehnologije in znanja ter raziskovalne priložnosti v EU, ipd.

Majda Potokar

TPLJ

diplomantka bančništva in financ ter magistrica podjetništva, je vodja projektov v Tehnološkem parku Ljubljana. Dela kot vodja projekta pri projektu Circular4.0 (Interreg Alpine Space) – podpora prehodu MSP v krožno gospodarstvo z digitalizacijo in projektu Diva (Interreg ITA–SLO) – podpora krepitvi inovacijskega potenciala v 'tradicionalnih' MSP s pomočjo CCI (kulturne in kreativne industrije). Pred tem je bila vključena v EU projekte, kot sta PPI2Innovate, ki podpira javno naročanje inovacij v Sloveniji, in Alpe/Adria Holz Les, ki podpira lesarje pri razvoju več inovativnih izdelkov s pomočjo CCI. Bila je angažirana kot projektna referentka v programu EBRD – Business Advisory Service. Pred tem je bila zaposlena kot poslovna svetovalka v Centru za mednarodno konkurenčnost, kjer je delala kot poslovna svetovalka za večja slovenska podjetja iz živilske, kemične, tekstilne industrije idr.

Maja Sušec

UM

je višja strokovnjakinja za prenos tehnologij na Univerzi v Mariboru. Je vešča vodja projektov, podjetjem nudi podporo pri iskanju mednarodnih partnerjev, svetuje o možnostih evropskega in nacionalnega financiranja, pomaga pri pripravi vsebine projektov ter organizira mreženjske dogodke, izobraževanja in delavnice. Po izobrazbi je univerzitetna diplomirana ekonomistka, sodeluje pri številnih mednarodnih projektih v okviru različnih programov EU.

Mag. Tone Sagadin

TCS

je direktor Zavoda C-TCS – Slovenski orodjarski grozd, koordinator poslovnih storitev - DIGITECH SI-East; koordinator poslovnih storitev - Kompetenčni center ROBOFLEX. Ključne kvalifikacije: strateško svetovanje pri upravljanju, poslovno svetovanje, svetovanje pri projektnem vodenju, svetovanje – EU in slovenske R&R politike, programi in razpisi; sodelovanje v delovni skupini EC DG CONNECT o digitalnih inovacijskih stičiščih (2018).

Mag. Tomaž Bokan

ITC

je višji mednarodni tehnični strokovnjak, koordinator in svetovalec z več kot 17-letnimi izkušnjami na področju vodenja tehničnih projektov, raziskav in razvoja, tehnološke in pilotne implementacije, prenosa tehnologij in drugih vrst dejavnosti, povezanih s tehnološkim razvojem, testiranjem in validacijo, implementacijo, demonstracijo in komercializacijo. Tomaž je izkušen podjetnik z zgodovino vodenja mednarodnih komercialnih projektov na visoki ravni po vsem svetu, za stranke, kot so Telenor Norveška, Rohde Schwarz Nemčija, EBRD, TCRA UAE, TRA Tanzanija, več nacionalnih televizijskih hiš v balkanski regiji, itd. V ITC in DIH AGRIFOOD vodi vse projekte, povezane s tehnologijo, od iskanja, prenosa in uvajanja novih tehnologij (kot so IoT, tehnologija veriženja blokov, masovni podatki, robotika, senzorji in tehnologije za opazovanje Zemlje), za kmetijstvo, predelavo hrane, dostavo hrane, varstvo okolja, izgube hrane in

Mag. Matjaž Preložnik

TCS

je vodja razvojno-raziskovalne skupine registrirane pri ARRS, magister elektrotehnike, smer robotika. Glavne veščine in kompetence: strokovnjak za robotiko, zlasti za kolaborativne robote, strokovnjak na področju elektrotehnike, svetovalec na področju industrije 4.0, notranji certificirani presojevalec za standard ISO (9001, 14001), samo v zadnjih 3 letih koordinator in vodja 31 inovativnih projektov z zahtevno uporabo novih in najsodobnejših tehnologij.

Mag. Luka Semolič

TCS

dipl. in mag. v računalništvu, je direktor, soustanovitelj, koordinator, INOVA Consulting, INTESO Group, Kompetenčni center ROBOFLEX Celje, Slovenija. Specializiran je za storitve računalništva v oblaku in hibridne komunikacijske tehnologije z aplikacijami za naročnike iz različnih industrijskih sektorjev (avtomobilizem, logistika, proizvodnja, trgovina, izobraževanje, raziskave in razvoj).

Mag. Daniel Copot

ITC

je vodja DIH AGRIFOOD, vodja poslovnega razvoja in višji mednarodni svetovalec, z več kot 20-letnimi izkušnjami pri izvajanju vodilnih mednarodnih projektov na področju IKT, telekomunikacij, radiodifuzije in implementacije IKT v kmetijstvu in drugih sektorjih. Je visoko kvalificiran mednarodni projektni vodja z odličnimi komunikacijskimi veščinami, timskim delom in poročanjem na podlagi svojih bogatih izkušenj na področju mednarodnega svetovanja in uporabe naprednih orodij ter metod projektnega vodenja. Je tudi priznan mednarodni trener z dolgoletnimi izkušnjami pri izvajanju izobraževanj, ki pokrivajo teme IKT, razvoj DIH-ov, projektno vodenje, razvoj podeželja, itd. Njegove izkušnje vključujejo komercialno in sofinancirano izvajanje projektov na Norveškem, v Srbiji, ZAE, Tanzaniji, državah Zahodnega Balkana in drugih regijah. Koordinira več pobud in projektov, osredotočenih na razvoj podeželja, pri čemer tesno sodeluje z deležniki v verigi preskrbe s hrano (kmetje, predelovalci hrane, kratke verige preskrbe s hrano, ponudniki rešitev, potrošniki) in javnimi organizacijami (lokalne skupnosti, javna svetovalna služba, politične organizacije, ustanove za raziskave in razvoj).

Katja Mohar Bastar

DIHS

ima magisterij iz ekonomije s Fakultete za ekonomijo in poslovne vede Univerze v Mariboru. Trenutno opravlja funkcijo izvršne direktorice pri DIH Slovenija, pri čemer aktivno sodeluje v projektih Evropske unije ter razvoju vsebin na področju umetne inteligence, kibernetske varnosti, trajnosti in digitalnih kompetenc. Sodeluje z različnimi strokovnimi in političnimi skupinami z namenom spodbujanja napredka na teh področjih. Z več kot 15 leti izkušenj na področju regulacije IKT in telekomunikacij na ravni EU je vzpostavila močno mrežo ter prispevala k razvoju ekosistemov. V zadnjih treh letih se je posvetila vodenju nacionalne enotne točke za digitalizacijo MSP-jev. S to vlogo je pridobila dragocene vpoglede v potrebe MSP-jev ter pomagala pri njihovem uspešnem delovanju v konkurenčnem okolju.

Irena Ivanuš

UM

je strokovnjakinja za prenos tehnologij na Univerzi v Mariboru. Ima bogate izkušnje pri povezovanju različnih deležnikov in projektnega dela, kot tudi na področju razvoja kadrov s poudarkom na izobraževanjih in povezovanju med fakultetami in gospodarstvom. S svojim znanjem in kompetencami vam nudi podporo pri izdelavi ocene digitalne zrelosti podjetja, pri pripravi digitalne strategije, načrtu usposabljanj, ter seveda povezovanju z raziskovalci Univerze v Mariboru in najemu raziskovalne opreme Univerze v Mariboru za namene izobraževanja, raziskovanja ali testiranja vaših tehnologij.

Gregor Burger

DIHS

je raziskovalec na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani in doktorski študent s poudarkom na IKT in področju uporabniške izkušnje ter strokovnjak za oblikovanje in razvoj mobilnih in spletnih aplikacij s poudarkom na uporabniškem vmesniku, dizajnu in uporabniški izkušnji. Njegovo dosedanje delo je bilo na področju telemedicine in senzorjev dobrega počutja.

Gašper Juvančič

TPLJ

je izkušen projektni vodja in poslovni svetovalec v Tehnološkem parku Ljubljana. Njegovo strokovno znanje se nanaša na več kot 5 let izkušenj in nadzor nad zasnovo in izvajanjem programov podpore podjetništvu, zagotavljanju svetovanja in poslovnega razvoja ročnih ukrepov skupnosti MSP TPLJ. Ima veliko izkušenj s projekti Interreg in H2020, s poudarkom na kulturnem in kreativnem sektorju. V zadnjih 4 letih je sodeloval pri projektih, kot so Co-Create, EU-Give, Chimera, DIVA in SACHE iz Interreg, Horizon2020 KET4CP ter projekt EEN. Diplomiral je iz Inovacijskega managementa na Akademiji Imp3rove in je soavtor knjižice Priložnosti sodelovanja z Institutom Jožef Stefan (ISBN - 978-961-264-111-5, COBISS.SI-ID – 296594176). Preden se je leta 2019 pridružil TPLJ, je 3 leta delal v Pisarni za prenos tehnologije kot vodja za stike z industrijo na Institutu Jožef Stefan, največjem slovenskem znanstvenoraziskovalnem inštitutu.

France Podobnik

IJS

je del Pisarne za prenos tehnologije od leta 2006. Je strokovnjak s področja makroekonomije, bančništva, financ, statistike in ekonometrije ter ima bogate izkušnje pri vodenju nacionalnih in EU projektov. Dnevno sodeluje z malimi in srednje velikimi podjetji, ki iščejo nove tehnologije in znanja ter raziskovalne priložnosti v EU, itd.

Elvisa Basailović

TPLJ

je vodja komunikacij in strokovnjakinja za startupe v Tehnološkem parku Ljubljana. V slovensko startup skupnost je vključena že več kot 10 let. Vodi program podjetniške podpore za prejemnike semenskega kapitala P2, SK75 in SI-SK. To vključuje organizacijo pospeševalnega programa, mentorskega programa, odnose z investitorji ter svetovanje pri razvoju produktov in poslovno mreženje v okviru strokovne administrativne podpore. Elvisa je vešča pripovedovanja zgodb, pisanja besedil, vsebinskega marketinga in organizacije dogodkov.

Dr. Urška Starc-Peceny

Arctur

ima več kot 20 let izkušenj kot podjetnica. Kot glavna vodja inovacij v podjetju Arctur vodi oddelek Turizem 4.0, ki se osredotoča na prenos tehnologij iz industrije 4.0 v turizem. Živi med Slovenijo in Dunajem, kjer sodeluje kot voditeljica NASA Space Apps Challenge v Avstriji. Je tudi univerzitetna predavateljica, ki pokriva področja tematike pametne tehnologije.

Dr. Saša Štraus

ITC

je strokovnjakinja na področju kmetijstva in višja strokovna sodelavka z več kot 10-letnimi izkušnjami pri vodenju raziskovalno-razvojnih projektov v kmetijstvu in prehrani v agroživilskih podjetjih. Pokrivala je različna področja kmetijstva, od poljske pridelave (agronomski parametri stročnic, oljnic, namakalne tehnologije), preko razvoja novih proizvodov na področju predelave kmetijskih rastlin, do razvoja ekološke pridelave na polju in živine (prašiči, brojlerji). V okviru agroživilske verige je vzpostavila nove sheme kakovosti, in sicer GGAP, GRASP in piščanec brez GSO. Aktivna je bila tudi na področju krožnega gospodarstva in razvoja izračuna okoljskega odtisa posameznih izdelkov na podlagi ocene življenjskega cikla. Ima znanja s področja organizacije, načrtovanja, ekonomske učinkovitosti in vodenja najzahtevnejših raziskovalno-razvojnih projektov ter investicijskega projekta. Doktorirala je s področja kmetijstva, natančneje, na področju razvoja indikatorjev za ugotavljanje trajnosti kmetijskih sistemov.

Dr. Monika Cvetkov

TPLJ

je mlajša vodja projektov v Tehnološkem parku Ljubljana. Upravlja in koordinira več projektov, ki jih financira EU in se ukvarjajo z inovacijami v zeleni/modri rasti in splošni digitalizaciji. Kot doktorica agronomskih znanosti je sodelovala pri razvoju in vključevanju specifičnega znanja o poljskih pridelkih v informacijski sistem upravljanja. Je tudi avtorica 13 več znanstvenih člankov, zapisanih v COBISS. Dodatne izkušnje je pridobila z delom kot vodja projektov razvoja podeželja z namenom spodbujanja podjetništva kmetov in izobraževanja mladih za agronomijo in lokalno preskrbo s hrano.

Dr. Jernej Pintar

TPLJ

je CEO in vodja Tech Community v Tehnološkem parku Ljubljana. Je diagnostik ScaleUpov in njihove rasti. Že več kot desetletje je član žirije državnega tekmovanja za najhitreje rastoče podjetje (Zlata gazela). Kot graditelj skupnosti je zgradil več skupnosti, ki še vedno rastejo, zaradi svoje energije in znanja pa je postal znan kot "doc Dynamite". Je avtor več branih člankov o podjetniškem znanju (prodaja, marketing, poslovna strategija, vodenje, pridobivanje talentov …) in knjige o javno-zasebnem partnerstvu. Izpopolnjeval se je na United World College na Norveškem, LSE, Univerzi v Edinburgu in Univerzi v Ljubljani.

Dr. Brane Semolič

TCS

je znanstveni magister in doktor poslovne informatike. Poklicno se zanima za upravljanje inovacij in tehnologij, inženiring informacijskih sistemov, virtualne organizacije in upravljanje sistemov ter upravljanje projektov in znanja. Ima 40 let delovnih izkušenj v različnih panogah (orodjarstvo – strojna industrija, IT, kemikalije, gospodinjski aparati, vlada, izobraževanje) kot strokovnjak, raziskovalec, menedžer, direktor, podjetnik, svetovalec in profesor. Trenutno deluje kot vodja mednarodnega virtualnega živega laboratorija LENS Living Lab, ki ga organizirajo in omogočajo IKT in svetovalna MSP. Deluje kot pobudnik in koordinator različnih raziskovalno-inovacijskih virtualnih platform za sodelovanje ter programov in projektov za potrebe različnih panog (IKT, robotika, napredna proizvodnja, logistika, izobraževanje). Bil je član Strateškega svetovalnega odbora Evropske konkurenčnosti in inovativnosti ter predsednik GZS Slovenije. Profesor Semolič je tudi akademski svetovalec revije PM World Journal, ZDA, član uredniškega odbora International Journal of Project and Technology Management ter nekaterih drugih uredniških odborov na nacionalni in mednarodni ravni.

Darja Kukovič

ITC

je vodja projektov z delovnimi izkušnjami v visokošolski in raziskovalni panogi IKT kot referentka za prenos tehnologije in vodja raziskav za implementacijo pametne specializacije. Ima več kot 7 let izkušenj v mrežnih aktivnostih in iz tega padajočih mednarodnih projektnih prijav, povezanih z digitalizacijo in razvojem nasploh. Njena običajna vloga je vodenje projektov, vključno s prenosom tehnologije, pilotnimi/predstavitvenimi dejavnostmi ter poslovno podporo za MSP, javno upravo in lokalne skupnosti. Odgovorna je tudi za razvoj skupnosti DIH AGRIFOOD, ki združuje evropsko raziskovalno in razvojno strokovno znanje na področju kmetijstva, proizvodnje hrane in bioekonomije. Je tudi aktivna članica makroregionalne strategije EUSALP AG5 – Connectivity & Accessibility, odgovorna za promocijo in razvoj koncepta Smart Villages & Communities v Alpah in na podeželju.

Ariana Šumandl

Arctur

je vodja oddelka in produktni vodja aplikacije 4PM - Project management. Ima bogate izkušnje z vodenjem raznolikih timov in projektov. Njeno delo se osredotoča predvsem na implementacijo digitalnih orodij v delovna okolja različnih podjetij in javne uprave, s poudarkom na agilni transformaciji vodenja projektov.

Aleš Pevc

TPLJ

dipl.inž.elektrotehnik, je start-up coach in mentor v Tehnološkem parku Ljubljana. Kot strokovnjak za vitke in agilne metodologije je bil vključen v številne podjetniške pobude, hackathone in izobraževanja. V zadnjem času se ukvarja tako z razvojem strukturiranih procesov sodelovalnega inoviranja in družbe 5.0, kot tudi z razvojem LookAround 360 - AR/VR living lab in XR skupnosti v Tehnološkem parku Ljubljana. Od leta 2017 deluje kot tehnični strokovnjak in vodja projektov za več EU projektov (CIRCULAR 4.0, Smart space, Chimera, Odeon, itd.) ter vodja domene EUvsVirus hackaton. Je tudi avtor več člankov, povezanih z novimi tehnološkimi trendi, ter razvijalec in vplivnež lokalnega ekosistema XR. Bil je direktor v turističnem podjetju, katerega namen je bil uvesti koncept mobilne aplikacije za povezovanje turističnih destinacij in promocijo lokalnih turističnih produktov. Aleš je tudi eden od pobudnikov vzpostavitve blockchaina podatkovnega zaupanja DIH.

Aleksandra Kocet

ITC

je vodja projektov in višja vodja komuniciranja z referencami pri izvajanju različnih komercialnih in EU financiranih projektov. Ima več kot 10 let različnih izkušenj s svetovanjem in usposabljanjem na področju administracije in računovodstva, razvoja podeželja, ravnanja z odpadki in zdravstvenega zavarovanja. Aleksandra je visoko usposobljena za komuniciranje in diseminacijo, razvija in izvaja diseminacijske in komunikacijske načrte za ITC, DIH AGRIFOOD in projekte, ki jih financira EU. Učinkovito upravlja številne kanale družbenih medijev, novičnike, spletne strani in druge kanale, s čimer dosega visoko prepoznavnost in vpliv pri razvoju podeželja in digitalni transformaciji. Aleksandra ima tudi izkušnje na področju strateškega in operativnega dela razvoja podeželja, saj je aktivna na Regionalni razvojni agenciji Mura. Delala je na različnih strateških projektih razvoja podeželja v Pomurju.